top of page

Met deze club-gedragscode, willen we de spelers, speelsters, trainers, ploegbegeleiders, ouders en supporters overtuigen van het belang van o.a. fairplay.
Respect hebben en tonen voor je omgeving (medespelers en speelsters, tegenstanders, scheidsrechters, sporthaltoezichters,...) en positief omgaan met winst en verlies,... zijn belangrijke elementen hierin.

Voor de sporter:
1. Kleding en sporthygiëne
- Op trainingen is sportieve kledij verplicht. Hierbij verstaan wij een korte broek, t-shirt en

sportschoenen met bij voorkeur witte, kleurvaste of kleurloze zolen. Sportschoenen die buiten de sporthal gedragen worden, zijn niet toegelaten in de sporthal.

- Clubkledij wordt bij alle sportieve activiteiten, volgens de gemaakte afspraken gedragen. Het wedstrijdshirt dient steeds in het broekje gedragen te worden.

- Houd bij voorkeur je haren kort, of doe ze steeds samen met een elastiekje of haarband.

- Petten of mutsen worden niet toegestaan op trainingen en/of wedstrijden. Dit geldt ook voor de trainers.

- Verzorg je nagels en houd ze kort. Dit verkleint de kans op verwonding van je ploegmaats of tegenstanders.

- Om dezelfde reden worden ringen, horloge, oorringen best vermeden op training, op wedstrijd zijn deze steeds verboden.

- Na iedere training is het wenselijk dat er gedoucht wordt. Na een wedstrijd is dit verplicht. Een goede hygiëne is erg belangrijk. Hier geldt ook het respect voor de chauffeur en medereizigers. Respecteer de gereserveerde douchetijd (max 20 minuten).

2. Trainingen en wedstrijden

- Harsgebruik is in onze sporthal niet toegestaan.

- Trainingen starten en stoppen steeds op het afgesproken uur.

- Indien je niet op tijd aanwezig kan zijn voor een training, verwittig je steeds de trainer/coach.

- Voorziene afwezigheden op training en/of wedstrijden worden vooraf steeds aan de trainer/coach gemeld.

- Indien je gekwetst bent, word je evenals op training/wedstrijd verwacht. In samenspraak met de trainer/coach zal er een aangepast (revalidatie) programma besproken worden. Zo blijf je steeds bij je team betrokken en komt dit het teamgevoel ten goede.

 

- Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk, niemand mag daarom zonder hun uitdrukkelijke toestemming de training verlaten.

- Bij thuiswedstrijden wordt elke speler/speelster tijdig, op het afgesproken uur in de kleedkamer verwacht. Afwijkingen kunnen enkel na overleg met de trainer/coach.

- Bij uitwedstrijden wordt elke speler/speelster tijdig, op het afgesproken vertrekuur aan de sporthal verwacht. Afwijkingen kunnen enkel na overleg met de trainer/coach of de ploeg- verantwoordelijke en moeten steeds aan hen gemeld, ook indien je niet tijdig aanwezig kan zijn.

- Carpooling is kostenbesparend en milieuvriendelijk; maak bij uitwedstrijden goede afspraken voor vervoer.

- Wees steeds een waardige vertegenwoordiger van de club.

- Positieve inzet en bereidheid zich totaal in te zetten zijn eigenschappen van een goede sporter.

Je ploegmaats moeten op je kunnen rekenen. Laat je hoofd niet hangen als er iets fout gaat. Sporters verlaten steeds het terrein met opgeheven hoofd, ook na verlies.

- Op trainingen en wedstrijden wordt een positieve instelling en totale inzet verwacht.

- Tijdens de opwarming voor de wedstrijd concentreer je je voor 100% op de opwarming.

- Ook op de bank verwachten we blijvende concentratie op de wedstrijd. Je ben steeds klaar om op het terrein te stappen. Ook wanneer je ontgoocheld bent, gedraag je waardig. Kreten en gebaren van ontgoocheling en banken aantrappen horen hier niet bij.

-  Aanvaard zonder tegenspraak de beslissingen van de scheidsrechters.

-  Heb respect: voor elkaar, voor de tegenstrever, voor de scheidsrechters, voor je begeleiders, trainer, voor het personeel van de sporthal, dit uit zich in sportiviteit tijdens trainingen en wedstrijden, hulpvaardigheid bij kwetsuren,...

-  Na een wedstrijd geven we de tegenstrevers een hand, evenals aan de scheidsrechter.

-  Vraag je ouders, vrienden en andere supporters om je ploeg op een positieve en sportieve manier aan te moedigen en te steunen.

- Eten en/of drinken zijn niet toegelaten in de sportzaal en de kleedkamers. Enkel water in plastieken flessen is toegelaten. Ruim je eigen drankflessen op na een training of wedstrijd.

- Laat bij het verlaten de sporthal en kleedkamers netjes achter, laat geen afval of andere dingen rondslingeren.

- De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

 

- Breng geen nutteloze en dure voorwerpen mee naar de trainingen of wedstrijden, dit om diefstal te vermijden.

- Het gebruik van een GSM kan zeer functioneel zijn en is niet weg te denken uit onze maatschappij. Dit dient echter te gebeuren op een gepaste plaats en tijdstip, en mag nooit storend zijn.

- GSM’s worden NIET gebruikt in de kleedkamer of op het terrein. Dit is van toepassingen bij trainingen en op wedstrijden, en geldt voor spelers en zeker ook voor trainers! Tegen het niet naleven van de regels zal het bestuur gepaste maatregelen treffen. Ook misbruiken van GSM, zoals het nemen van foto’s en videobeelden op ongeoorloofde plaatsen worden zeer ernstig genomen en consequent bestraft.

- Diefstal of andere criminele activiteit wordt onmiddellijk aan de politie gemeld en heeft verwijdering uit de club tot gevolg. Hiertegen is geen verhaal mogelijk!

- Bij wangedrag van een speler/speelster kan het bestuur sancties overwegen gaande van Een tijdelijke schorsing tot een verwijdering uit de club. Voor de jeugdspelers wordt er bij wangedrag steeds contact opgenomen met de ouders.

GEDRAGSCODE VOOR DE SPORTER

bottom of page